El-Macid (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Macid (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Şanlı, şerefli. Azameti, kadri ve şanı büyük. Şerefi, kerem ve fazileti bol. Kullarından istediğine, şan ve şeref veren.

El-Macid : الماجد

Bu mübarek isim el-Macid şeklinde Kur'anı Kerim'de zahiri olarak geçmiyor. Cenab-ı Allah'ın isimlerini sayan hadis-i şerifte geçmektedir.

Bu isme olan ihtiyaç, Allah katındaki bütün şerefli makamlara ulaşmak adına duyulan bir ihtiyaçtır.
Mevla'nın kullarına verdiği nimetler ölçüsüzdür. Çünkü O, sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız ikram eder ve dilediği an onları mağfiret buyurur. Zira O'nun ihsanı boldur. Bunu bilmek ve O'na şükretmek lazımdır.

Tüm yüceltici nitelikleri elde ederek bir şeref derecesine ulaşmak, bu ismin tahallukudur.

Ebced Değeri: 48

Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır.

El-Macid Esmasının Faziletleri

  • El-Macid ism-i şerifi, malın çok, mülkün geniş, sözlerin geçerli, insanların yanında makbul ve sevimli olmak için, "Ya Macid Celle Celalühu" diyerek 48 kere okunur.
  • El-Macid ism-i şerifini, "Ya Macid Celle Celalühu" diyerek çok okuyanın ilmi artar, yüzü nurlanır.
  • Yatmadan önce 100 kere ”Ya Macid celle celalühu” ism-i şerifini okuyup rüyasında görmek istediği muradını görür.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey şan ve şeref sahibi, şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Macid Allahım! Sen bana işlerimde yardımcı ve vekil ol.


Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال