El-Kebir (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Kebir (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Mutlak büyük.

El-Kebir : الكبير


Cenab-ı Hak buyuruyor:


"O, gaybı da, müsahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir." (Ra'd, 9)


"Doğrusu Allah Yücedir, büyüktür." (Nisa, 34)


"Gerçekten Allah, Yücedir, büyüktür." (Hacc, 62)


"Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür." (Lokman, 30)


"O, çok Yücedir, çok büyüktür." (Sebe, 23)


"Artık hüküm, Yüce, büyük olan Allah'ındır." (Mumin, 12)


O, her şey kendisinden daha küçük olan ve hiçbir şekilde, hiçbir çerçeveye sığdırılamayan tek ve biricik büyüktür.

Mevla'nın büyüklüğü hudutsuzdur. Kendisinden başka O'nu bilen kimse yoktur. O'nun büyüklüğünü anlayamayız. Ancak yarattığı şeylerin ne kadar büyük olduğunu düşünürsek O'nun büyüklüğünü anlamış oluruz.


Kebir, büyüklük sahibi demektir. Büyüklük, zatın kemale kavuşmasından ve varlığının mükemmel oluşundan ibarettir. Bu yalnız Allah için geçerlidir.


Bu sıfat mutlak olarak sadece Allah'a mahsustur. Yaratıklar için sadece mecazi olarak kullanılabilir.

Ebced Değeri: 232

Zikir saati Müşteri, günü Perşembe'dir.

El-Kebir Esmasının Faziletleri
  • El-Kebir ism-i şerifi, insanların gözünde heybet ve azametli görünmek ve kimsenin kendisine karşı gururlanıp kibirlenmemesi için, "Ya Kebir Celle Celalühu" diyerek 232 kere okunur.
  • Her gün 100 kere ”Ya Kebir celle celalühu” ism-i şerifini okumaya devam ederse insanlar arasında sevgi ve muhabbet görür, saygı ve değeri artar. 
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey ululuk ve kibriyası hiç kimsenin erişemeyeceği büyüklükte Kebir Allahım! Hayır ve kereminle bizi mükafatlandır.Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال