el-Hasib (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Hasib Esmasının Zikri, Anlamı, Fazileti ve Duası
Muhasib. Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.

el-Hasib : الحسيب

Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen. Ahirette onları hesaba çeken. Ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül eden kullarına yeten, onlara yardım edendir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"...Hesap görücü olarak Allah yeter." (Nisa, 6)

"...Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır." (Nisa, 86)

"...Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır." (Enam, 62)

"... Allah, hesabı pek seri görendir." (Bakara, 202)

İnsanların ahirette yaptıklarının karşılığını almak için bir hesap kontrolünden geçmeleri lazımdır. İşte bu hesapları noksansız yapacak olan Hz.Allah'tır. O'nun hesabı süratlidir. Bir anda bütün mahlukatın hesabını görecektir. İmanı kuvvetli olanın hesabı göz açıp yumuncaya kadar kolay olacak, imanı zayıf olanın hesabı ise çok sürecektir.

Bu ismin bir çok anlamı zikredilmiştir.

Parçaları bütünüyle bilen,

Hesap etmeden bilen

Bütün üstün niteliklere sahip olan,

Hiç bir eksiği ve kusuru olmayan,

Kıyamet günü kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olandır.

O, kendi kereminden fazlasıyla verendir.

Her insan kendisini ağır hesaptan kurtarmak için çalışmalı, Allah'ın belirlediği sınırlara dikkat etmeli, ahiretteki hesabının hafif olması için daha bu dünyada iken kendisini hesaba çekip yanlışlarını düzeltmelidir.

el-Hasib Esmasının Faziletleri
  • El-Hasib ism-i şerifi, düşmanın şerrinden korunmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, ilahi ihsana nail olmak ve korktuklarından emin olmak için, "Ya Hasib Celle Celalühü" diyerek 80 kere okunur.
  • El-Hasib ism-i şerifini, güneş doğmadan ve önce 77 veya 99 kere ""Hasbiyel Hasib" şeklinde okuyan kimse yırtıcı  hayvanlardan emin olur.
  • Akrabalar ve diğer insanlar arasında hadise çıktığında, herhangi bir gaileden korkan kişi, her güne doğmadan önce ve güneş battıktan sonra yetmiş yedi kere El-Hasib ism-i şerifini, bir hafta boyunca "Ya Hasib Celle Celalühü" diyerek okursa; Allahü Tela hazretleri onu her türlü şerden emin kılar. Başlangıç gününün Perşembe olması gerekir.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey cümle mahlukatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesabı çeken Hasib Allahım! İhtiyaçlarıma giderip bana kafi ol.

____________________________
Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı)  Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002

Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan