El-Gafur (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Gafur (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan.

El-Gafur : الغفور

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah'tandır ki. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O'nadır." (Mümin, 3)

"Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır." (Zümer, 5)

"Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver." (Hicr, 49)

"Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir." (Hacc, 60)

Allah, kullarını sadece bir kere değil defalarca bağışlar. Öyle ki, O'nun bağışlaması sayılamaz. Kullarını dünya ve ahirette rezil etmeyen onların günahlarını gizleyen, örten ve günahlarından dolayı cezalandırmayan. Allah,  iyiyi-güzeli  açığa çıkaran, kötüyü, çirkini  örtendir. Allah dünyada üzerlerini örtmek, ahirette de  cezasını vermemek suretiyle bunu örter. Allah insanı üç türlü örtü ile örtmüştür.
 • İlk örtü; insanın ayıp ve çirkin görünen yerlerini gizleyen elbiseleridir.
 • İkincisi; insanın fikir, düşünce ve hayallerini kalbinde gizlemesidir.
 • Üçüncüsü ise; Allah kulunun günahlarını örtmüş, gizlemiş; günahlarını sevaba çevirmiş, sanki  hiç günah  işlememiş gibi ahirette yalnızca sevaplarını  yazan kitaplarını vermiştir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor:
 • Kul, günahını itiraf eder ve tevbe ederse, Allah tevbesini kabul eder.
 • Açıktan günah işleyenler dışında ümmetimin tamamı affedilir.
 • Kim bir müslümanın hata ve günahlarını örterse, Allah da dünyada ve ahirette o kimsenin hata ve günahlarını örter.

Tenbih: O'ndan başka kulların günahlarını bağışlayan kimse yoktur. İçtenlikle tevbe eden, sanki hiç  günah işlememiş gibidir. Kullar için zorunlu olan, bağışlaması pek geniş olan Allah'tan günahlarının bağışlamasını talep etmek ve hiç bir zaman ondan ümit kesmemektir.

Her müslüman, bir günah işlediğinde onu insanlardan gizlemeli  ve asla açığa vurmamalıdır. Günahlarını yalnızca Allah'a itiraf etmeli  ve ondan bağışlanma dilemelidir.

Bu ismi bilen her müslüman, kendi günahlarını örrtüp gizlediği gibi, başkalarının da günahlarını örtüp gizlemeli ve açığa vurmamalıdır. Yüce Allah'ın şu ayetini akıldan çıkarmamalıdır. "Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız?  " (Nur, 22)

Ebced Değeri: 1286

Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El-Gafur Esmasının Faziletleri
 • El-Gafur ism-i şerifi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için, "Ya Gafur Celle Celalühu" diyerek 1286 kere okunur.
 • Her gün 1286 kere ”Ya Gafur celle celalühu” zikrine devam eden kötü huylarından kurtulur, günahları af olunur.
 • Baş ağrısı çekenlerin ”Ya Gafur celle celalühu” ism-i şerifini okumaya devam ederse şifa bulup iyileşir.
 • Dargınları barıştırmak için 1286 kere ”Ya Gafur celle celalühu” okunduktan sonra dua edilirse, dargın kişiler en kısa sürede barışırlar.
 • Ölümü zorlaşan, ölüm anında dili tutulan ve şehadet kelimesi getiremeyen ağır hastalara El-Gafur ism-i şerifi ve seyyidü’l istiğfar yazılırsa; hemen dili çözülür ve ölümü kolay olur.

Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey kullarına çok bağışlayan, mağfireti ve yargılaması çok Gafur Allahım! Benim ve bütün müminlerin günahlarını bağışlayarak affeyle.Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال