Hz. Ümmü Gülsüm'ün Vefatı

Hz. Ümmü Gülsüm'ün Vefatı
Hz. Ümmü Gülsüm'ün Vefâtı
(Hicret’in 9. senesi)

Resûl-i Ekrem Efendimizin kerimesi ve Hz. Osman’ın zevcesi Hz. Ümmü Gül­süm, Hicret’in 9. senesinde vefat etti.[1]Yıkanıp ke­fenlendikten sonra, nama­zını bizzat Peygamber Efendimiz kıldırdı.[2]Defnedildikten sonra kab­ri­nin başında bir müddet oturdu. Bu sırada gözlerinden yaşlar aktığı görül­dü.

Hz. Ümmü Gülsüm, Peygamber Efendimizin en küçük kı­zı, Hz. Fâtıma’nın büyüğü idi. Annesi Hz. Hatice Müslü­man olduğu sırada Müslüman olmuştu.

Hz. Osman’ın, Hz. Ümmü Gülsüm’den çocuğu olmamış­tı.[3]


[1]İbn Hacer, el-İsabe, c. 4, s. 489.
[2]İbn Sa’d, Tabakat, c. 8, s. 38-39.
[3]İbn Sa’d, a.g.e., c. 8, s. 37-38.
Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan web sitesidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski