Şirkten Korunmak İçin Okunacak Dua

Şirkten Korunmak İçin Okunacak Dua

Ebu Musa el-Eş’ari (ra) rivayet ediyor: Rasulullah (asm) bir gün bize şu hutbeyi irad etti: “Ey insanlar! Şirkten kaçınınız, çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha gizlidir!"

Bunun üzerine, “Ey Allah’ın Rasulü, bu kadar gizli ise, biz ondan nasıl sakınacağız?” diye soruldu. Hz. Peygamber (asm): Allahümme innâ neûzü bike min en nüşrike bike şey’en na’lemühü ve netağfiruke limâ lâ na’lemühü / Ey Allah’ım! Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz,  deyin.”(Kenzu’l-Ummal, 1/169; Ahmed, Müsned, 4/403)

Bu hadiste geçen gizli şirkten birinin riya olduğunu şu hadisten öğrenmekteyiz:

"Muhakkak ki, sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirk, yani riyadır." (Tirmizi, Hudut, 24)

İbni Hacer el-Askalani de, "Metalib'ul Aliye" adlı Kütübü Sitte'de olmayan hadisleri derlediği eserinde bu hadisin benzerlerini "Zühd ve'r-Rekâik" bölümünde "Riyadan Sakındırmak ve Riyayı Yok Etmek İçin Dua Yapmak" başlığı altında rivayet etmiştir. Bunlardan biri şöyledir:

Ebu Bekir es-Sıddık (ra), Rasulullah (asm) adına şahadet ederek şöyle dedi: Rasulullah (asm) şirki andı ve: "Bu, sizin içinizde karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir!" buyurdu. 

Ebu Bekir (ra), 
"Ey Allah'ın Rasulü! Allah'la beraber başka bir ilah edinmekten başka şirk mi var ki?" diye sorunca, şöyle buyurdu: “Ebu Bekir! Sizdeki şirk karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Sana bir şey göstereceğim. Eğer onu yaparsan senden şirkin küçüğü de büyüğü de -veya şerrin büyüğü de küçüğü de- gider. Üç kere şöyle dua et: Allah’ım bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim kusurlarımdan dolayı bağışlanmak dilerim."

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال