El-Varis (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Varis (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Bütün servetlerin gerçek sahibi.

El-Vâris : الوارث

Cenab-ı Hak buyuruyor:


"Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz." (Hicr, 23)


"Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz vâris oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler." (Meryem, 40)


"Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur" (Kasas, 58)


Vâris, başkasının gitmesi ve yok olasından sonra Bâki olan demektir. Bu  özelliğe sahip olan tek varlık Yüce Rabb'imiz olan Allah'tır. Çünkü O, bu dünyada kendilerine verdiği sürenin dolmasıyla yok olan bütün varlıkların ardından baki kalacak tek varlıktır Bütün varlıların varlığı O'nun elinde ve yalnız O'na bağlıdır. O'nun varlığı ise hiçbir varlığa bağlı değildir.


Şunu bil ki, varlığı mümkün olan bütün varlıkların maliki ve sahibi Allah'tır. Fakat Allah kerem ve ihsan sahibi oluşu nedeniyle, bazı eşyayı geçici olarak kullarının mülkiyetine vermiştir. İnsanlar ölümlü Allah ise Bâki'dir. Bu yüzden insanlar öldüklerinde sahip oldukları eşyalar, ilk sahibi olan Allah'a kalır. Allah'ın Vâris olmasından maksat işte budur.

Ebced Değeri: 707

Zikir saati Müşteri, zikir günü Perşembe‘dir. Zikir saatinin Zühre olduğunu da söyleyenler vardır. Bu takdirde zikir günü Cuma’dır.

El-Varis Esmasının Faziletleri
  • Mal, mülk, vakar ve itibar sahibi olmak için "Ya Varis Celle celalühu" diyerek 707 kere okunur.
  • Hakkı olan, mirası almakta güçlük çeken her gün 707 kere ”Ya Varis celle celalühu" zikrine devam ederse maksadı hasıl olur.
  • 5 vakit namazdan sonra 707 kere "Ya Varis celle celalühu” zikrine devam edenin rızkı artar, işsiz kalmaz.
  • Çocuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis celle celalühu” okursa Allah’ın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.
  • Bu ismi celili evladı olmayanların okuması çok faydalıdır. Ancak okunurken adet tayin etmemeli ve şu ayeti kerimeyi de birlikte okumalıdır: “Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisiyn.” “Rabbim, Beni tek başıma evlatsız bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin.”
  • Hasta olan biri ”Ya Varis celle celalühu” ism-i şerifini 1000 kere okursa hastalıktan şifa bularak iyileşir.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey bütün varlığı devam ettiren, servetlerin ve mülkün 
gerçek sahibi Vâris Allahım! Beni ilmine vâris eyle.Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال